மக்கள் நலம்

மருத்துவம் மற்றும் முழுமையான ஆரோக்கியம் தொடர்பான தகவல்களை எங்கள் பல்நோக்கு நிபுணர் குழு மூலம் அனைவருக்கும் சென்றடைய ஒரு முயற்சி தான் MGM Healthcare’in மக்கள் நலம் இதழ்


Jan Edition

makkal nalam img

Feb Edition

makkal nalam img

Mar Edition

makkal nalam img

Apr Edition

makkal nalam img
Translate »